รับจำนองบ้านกับธนาคารหรือบริษัทดี

ทุกวันนี้การจำนองบ้าน ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและปกติ โดยเงื่อนไขการทำธุรกรรมของแต่ละท่านอาจต่างกัน เช่น บางท่านต้องการเลือกดอกเบี้ยที่ดีที่สุด บางท่านอาจต้องการที่อนุมัติไว เงื่อนไขน้อย บางท่านอาจต้องการแบบไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตัวเยอะ

การจำนองบ้านกับธนาคาร

ถือว่าเป็นนิติกรรมที่ได้รับความนิยมที่สุด เนื่องจากข้อเด่นอยู่ที่ดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้การจำนองบ้านกับธนาคารจะได้วงเงินที่สูงกว่า กับบริษัทหรือบุคคล

ข้อควรทราบเพื่อยื่นจำนองบ้านกับธนาคาร

1 ต้องมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

2 มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เช่นระยะเวลาการทำงาน ประวัติทางการเงิน เครดิตต่างๆ

3   ระยะเวลาในการอนุมัติอยู่ที่ 10 วันเป็นอย่างน้อย จากวันที่ยื่นเอกสาร

การจำนองบ้านกับบริษัท

ถือว่าเป็นนิติกรรมที่ได้รับความนิยมรองจากธนาคาร เนื่องจากความน่าเชื่อถือสูงและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยข้อเด่นอยู่ที่อนุมัติไว รับเงินได้ไว โดย Luxe Loans เป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องสูง และทีมประเมินที่สามารถให้คำตอบได้ภายใน 3 ชั่วโมง และรับเงินในวันทำการถัดไป

ข้อควรทราบเพื่อยื่นจำนองบ้านกับบริษัท

1 ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้กู้จริงมีชื่อตามหลังโฉนด

2 สัญญาจำนองสามารถบังคับจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือตกลงจ่ายแบบตัดต้นและดอกเบี้ยได้ ในระยะเวลาที่ตกลง

3 สัญญาจำนองไม่สามารถยึดทรัพย์ได้ ต้องฟ้องบังคับจำนอง

 

การจำนองบ้านกับบุคคล

เป็นนิติกรรมที่ทำแบบเงียบๆมานาน โดยสมัยก่อนทำผ่านนายหน้าแต่ปัจจุบันนักลงทุนบุคคลหลายรายก็มาทำการตลาดด้วยตัวเอง

ข้อควรทราบในการจำนองบ้าน

1 ดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหรือไม่เกิน 15% ต่อปี

2 การเขียนสัญญาควรระบุวงเงินจริง(ไม่รวมดอกเบี้ย)

3 ไม่ควรทำเอกสารสัญญาโอนไว้กับนักลงทุน (เพราะมีความเสี่ยง)

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้