การจำนองบ้าน เป็นธุรกรรมที่แพร่หลายและใกล้ตัวคนส่วนใหญ่ เช่นการกู้ซื้อบ้านหรือซื้อคอนโด โดยจำนองบ้านแล้วผ่อนกับธนาคาร

การขายฝากบ้าน นั้น เป็นธุรกรรมเปรียบเหมือนการซื้อขาย หรือง่ายๆว่าจำนำบ้าน โดยที่มีกำหนดเวลาในการซื้อคืนถ้าหากไม่ได้จำเป็นจริงๆ ก็คงไม่ได้รู้จักกันเลย เพราะคนส่วนใหญ่ก็มีบ้านแค่ 1-2 หลังในชีวิต และบางทีอาจจำนองบ้านกับธนาคาร 10-30 ปีถึงจะไถ่ถอนออกมา ดังนั้นบ้านจึงเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่ามากสำหรับผู้เป็นเจ้าของ

การขอวงเงินเอกชนของคุณลูกค้า ส่วนใหญ่เกิดจาก ความเร่งด่วนในการรีบใช้เงิน หรือ ขาดคุณสมบัติในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร ดังนั้นเราดูสิ่งที่ต้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจคือ

การจำนองบ้าน หรือจำนอง เป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าโดยกฎหมาย คือทรัพย์ยังเป็นสิทธิของผู้จำนอง (ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง) ดังนั้นวงเงินของการจำนองบ้าน จะต่ำกว่าขายฝาก ด้วยเหตุผลคือ ผู้ลงทุนหรือผู้รับจำนอง มีความเสี่ยงมากกว่า ต้องเสียเวลาจ้างทนาย ฟ้องร้องบังคับจำนอง

การขายฝากบ้าน หรือขายฝาก เป็นธุรกรรมเช่นเดียวกับการซื้อขาย โดยสิทธิในการเป็นเจ้าของเปลี่ยนเป็นของผู้ซื้อฝากตั้งแต่ทำธุรกรรมเสร็จ แต่มีข้อแม้ว่า ผู้ขายฝากบ้าน สามารถไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี) โดยระหว่างอยู่ในกำหนดสัญญาผู้ซื้อฝาก ไม่สามารถขาย หรือจำนองทรัพย์นี้กับผู้อื่นได้  ดังนั้น การประเมินเพื่อซื้อฝาก จึงได้เงินที่เยอะกว่า (เพราะไม่ต้องฟ้องร้อง เมื่อครบกำหนดสัญญา) โดยผู้ซื้อฝากจะเลือกวงเงินซื้อที่คุ้มกับการลงทุน

5  ข้อประกอบการตัดสินใจเลือกจำนองบ้าน หรือขายฝากบ้านดี

1 ความสามารถในการผ่อนชำระดอกเบี้ยหรือไถ่ถอน

การจำนอง (จำนองบ้าน) เราสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยรายเดือนได้แบบไม่มีปัญหาไหม และสามารถทยอยจ่ายคืนเงินต้นได้ไหม

การขายฝาก (ขายฝากบ้าน) เราสามารถหาเงินมาไถ่ถอนในระยะเวลาที่กำหนดไหม และสามารถต่อสัญญาขายฝากได้หรือไม่

2 การเลือกผู้รับจำนองบ้าน หรือ ผู้ซื้อฝากบ้าน (โดยเฉพาะผู้ซื้อฝากบ้าน)

การเลือกผู้รับจำนองบ้านนั้น ความยากอยู่ที่การหาผู้รับจำนองจริงๆ ให้เจอ (เรา Luxe Loans ยินดีรับจำนอง)

การเลือกผู้ซื้อฝากบ้าน จึงเป็นเรื่องที่ผู้ขายฝาก(ผู้ขายฝากบ้าน) ควรให้ความสำคัญ โดยดูจาก

ควรเลือกผู้ซื้อฝากที่มีอาชีพลงทุนขายฝากเป็นอาชีพหลัก

เนื่องจากผู้ลงทุนจะเน้นแค่ผลตอบแทน

ถ้าได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงกัน(15% ต่อปี) จะไม่มีปัญหาเรื่องต่อสัญญา 

สามารถนัดไถ่ถอนได้ 3-7 วันก่อนหมดอายุสัญญา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน ไม่เกิน 100 บาท)

ค่าดำเนินการ(ปากถุง)ต่ำ เพราะติดต่อโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า

ถ้าเลือกผู้ซื้อฝากผิด (มือสมัครเล่น) อาจจะเกิดอะไรบ้าง

การจ่ายดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด

ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อฝากเพื่อทำการซื้อคืนได้  (กรณีนี้ผู้ขายฝากบ้าน สามารถนำเงินสินไถ่ไปวางไว้ที่กรมบังคับคดีภายในระยะเวลาไถ่ถอนได้)

ผู้ขายฝากทำตามข้อตกลงแต่ผู้ซื้อฝากไม่ต่อสัญญาให้ โดยอ้างว่าต้องการใช้เงิน หรือเหตุผลใดๆก็ตาม

การที่ผู้ซื้อฝากไม่ต่อสัญญาให้ จะมีผลเสียดังนี้

ต้องรีบหาเงินมาไถ่ถอนก่อนครบกำหนดเวลา

บางกรณีต้องรีบหาผู้ซื้อฝากรายใหม่ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนที่กรมที่ดิน และ ค่าธรรมเนียมขายฝากใหม่ อีกรอบ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ส่วนใหญ่ในการเปลี่ยนผู้ซื้อฝาก ผู้ขายฝากอาจต้องเตรียมเงินมาสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงวงเงินที่ได้อาจไม่พอไถ่ถอนต้องหาเงินมาเพิ่มเติม

ดังนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนทำสัญญาขายฝากใดๆ

3 ค่าธรรมเนียมและภาษีที่กรมที่ดิน เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่ควรใช้ประกอบการตัดสินใจ

ค่าธรรมเนียมจำนอง-ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ที่ไม่ควรมองข้าม

4 ดอกเบี้ย/ผลตอบแทน ตามที่กฎหมายกำหนด

จำนอง จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน

กฎหมายระบุให้คิดดอกเบี้ยได้ 1.25% ต่อเดือน หรือ 15% ต่อปี

ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด ขายฝากที่ดิน

กฎหมายไม่ให้คิดดอกเบี้ย แต่กำหนดผลตอบแทนที่ 15% ต่อปีหรือ 1.25% ต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายอื่นที่มี

ค่าดำเนินการ (บางที่เรียกปากถุง)

จำนองของ Luxe Loans คิดที่ 3.5% ของวงเงินที่ใช้ ที่อื่นๆ (5-10%)

ขายฝาก Luxe Loans คิดที่ 3.5% ของวงเงินที่ใช้ ที่อื่น (5-8%)

5 การเขียนสัญญา

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สัญญาควรออกโดยเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน และต้องไม่มีสัญญาเงินกู้หรือการโอนลอยใดๆทั้งนั้น

Luxe Loans จะลงวงเงินที่ใช้จริง ไม่บวกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเข้าไป

จำนองบ้าน ลงวงเงินจริง และ ระบุดอกเบี้ย 15% ต่อปี (ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน)

ขายฝากบ้าน ลงวงเงินจริง และสินไถ่ (โดยผลตอบแทนไม่เกิน 15% ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน) 

        5 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทราบเพื่อพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกจำนองบ้าน        หรือขายฝากบ้าน

เพื่อให้บ้านที่คุณรักปลอดภัย และไม่เป็นภาระหรือปัญหาในอนาคต 

Luxe Loans กลุ่มทุนคนรุ่นใหม่ ผู้ให้บริการจำนองและขายฝาก

โดยดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

คุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านทางเว็ปไซค์ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ 

 

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

Save