ขายฝาก เป็นธุรกรรมที่เพิ่มความนิยมขึ้นเรื่อยๆ จากขายฝากเล็กๆ เช่นโทรศัพท์ จนไปถึงขายฝากหลักทรัพย์เช่น ขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด ขายฝากที่ดิน ด้วยเหตุผลที่เข้าใจง่ายว่า เป็นธุรกรรมที่ง่าย ได้เงินไว ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ใช้ผู้ค้ำ ไม่เช็คประวัติทางการเงิน  ในเวลาที่ต้องการเงินด่วน หรือไม่สามารถจะกู้เงินจากธนาคารด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ดังนั้นเราจะมาอธิบาย การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ว่าจริงๆเป็นยังไง ควรระวังอะไร ดอกเบี้ยแพงไหม เค้าจะยึดทรัพย์เราตั้งแต่เมื่อไหร่

ขายฝากคือ  การซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ตกเป็นของ “ผู้ซื้อฝาก” ทันที แต่มีข้อแม้ว่า “ผู้ขายฝาก” สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ ภายในเวลาที่กำหนด และสามารถขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืนได้

ดังนั้นสิ่งที่ต้องตัดสินใจก่อนทำการขายฝากคือ

1 วงเงินที่จะขายฝาก

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทำสัญญาขายฝาก ทำได้วงเงินเยอะ คือได้ราวๆ 50-60% ของราคาซื้อขาย ก็อยากทำเต็มที่เลย แต่ก็ไม่อยากให้บ้าน คอนโด ที่ดิน โดนยึดเหมือนกัน ดังนั้นวงเงินที่ควรใช้ คือ

วงเงินที่จำเป็นต้องใช้ และสามารถหาเงินมาไถ่ถอน หรือจ่ายดอกเบี้ยไหว

2 ดอกเบี้ยการขายฝาก

กฎหมายไม่อนุญาตให้คิดดอกเบี้ยได้ แต่สามารถคิดผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสามารถเขียนเป็นสินไถ่ในสัญญาขายฝาก ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้  Luxe Loans ก็เป็นอีกกลุ่มทุนที่ให้วงเงินและปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

3 การจ่ายดอกเบี้ยขายฝาก

ธุรกรรมขายฝากไม่มีดอกเบี้ย แต่สามารถทยอยชำระเงินสินไถ่ได้ โดยคุณลูกค้าสามารถจ่ายผ่านบัญชีธนาคารและเก็บหลักฐานไว้ได้

ข้อดีของการทยอยชำระเงิน

  • กรณีครบกำหนดไถ่ถอนแล้วยังไม่พร้อมคืนทั้งหมด หรือ ต้องการคืนเงินต้นแค่บางส่วน นักลงทุนส่วนใหญ่จะยินดีต่อสัญญาให้
  • กรณีต้องการเปลี่ยนนักลงทุน ก็ยังสามารถทำได้
  • กรณีต้องการต่อสัญญา นักลงทุนจะยินดี เนื่องจากเป็นลูกค้าที่ดี
  • กรณีไถ่ถอนสามารถคืนแค่เงินส่วนที่เหลือ (นำใบเสร็จหรือรายละเอียดการจ่ายเงินมายืนยันได้)
  • ในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเช่น จะมีรายรับมาในช่วงไถ่ถอน แต่บังเอิญมีการติดขัด คุณลูกค้าสามารถมาต่อสัญญาได้โดยไม่ต้องพะวงกับเงินก้อนใหญ่

ข้อเสียของการไม่ทยอยชำระเงิน

  • ในวันครบกำหนดสัญญาต้องมีเงินที่กำหนดไว้เป็นสินไถ่เพื่อไถ่ถอน
  • การเปลี่ยนมือขายฝากทำได้ยากขึ้น
  • ในบางกรณีผู้รับขายฝาก /นายทุน ไม่ยินดีให้ต่อสัญญา

4 รายละเอียดสำคัญในการทำธุรกรรมขายฝาก

หัวข้อสำคัญที่คุณลูกค้าต้องสอบถามกับนายทุนขายฝากให้ชัดเจน คือ การเขียนสัญญา เงินต้น และสินไถ่ เพื่อให้รับทราบและทำความเข้าใจให้ตรงกัน กรณีของ Luxe Loans จะเขียนสัญญาถูกต้องตามวงเงินกู้ยืมจริง และสินไถ่คือวงเงินกู้ยืมพร้อมผลตอบแทน (กรณีลูกค้าทยอยชำระสามารถนำใบเสร็จมาเป็นหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยได้)

เช่น คุณลูกค้าต้องการขายฝากที่ดิน วงเงิน 100 บาท  สัญญา 1 ปี โดยทาง Luxe Loans เดือน ดังนั้นเงินต้น อยู่ที่ 100 บาท และสินไถ่ อยู่ที่  115 บาท โดย 15 บาทเป็นผลตอบแทน ทางเราก็จะนำไปรวมเสียภาษีเงินได้ต่อไป

5 การไถ่ถอนขายฝาก

คุณลูกค้าสามารถติดต่อขอไถ่ถอนขายฝากได้ทั้งก่อนกำหนดและเมื่อใกล้ครบกำหนด โดยในบางที่อาจมีข้อแม้ดังที่ตกลงกันตั้งแต่แรกเช่นทำสัญญา 6 เดือน ระยะเวลากู้ยืมเงินขั้นต่ำ 2 เดือน จากนั้นคิดตามจริง  แต่ในบางทีนักลงทุนอาจให้คุณลูกค้าจ่ายให้ครบตามวงเงินสินไถ่ (ยิ่งกรณีเงินต้นกับสินไถ่เป็นตัวเลขเดียวกัน)  ดังนั้นคุณลูกค้าควรสอบถามนักลงทุนก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับ Luxe Loans นั้น การไถ่ถอนจะบังคับจ่ายตามระยะเวลาที่ทำขายฝากไว้ เช่นสัญญา 6 เดือน คุณลูกค้าไถ่ถอนในเดือนที่ 3 ก็คิดผลตอบแทนแค่ 3 เดือน

6 การไถ่ถอนขายฝากและการต่อสัญญาขายฝาก

ปกติทาง Luxe Loans จะแนะนำคุณลูกค้าให้ดำเนินการ 15 วัน ก่อนสัญญาหมดอายุเพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่ให้ต้องเสียทรัพย์ ในกรณีที่ติดต่อนักลงทุนไม่ได้ สามารถนำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดี ในพื้นที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่ ทางกรมบังคับคดีจะรับเงินแทนและดำเนินการไถ่ถอนให้

อย่างไรก็ดีจำให้ขึ้นใจก่อนทำขายฝากว่า ใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและการทยอยชำระเงิน จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด

 

#การขายฝาก #ขายฝากบ้าน #ขายฝากคอนโด #ขายฝากที่ดิน #สินไถ่ขายฝาก #สัญญาขายฝาก #นายทุนขายฝาก #โฉนดแลกเงิน #จำนำบ้าน #จำนำที่ดิน #เงินด่วนขายฝากที่ดิน #การจ่ายดอกเบี้ยขายฝาก #LuxeLoans #DigitalLoans #LuxeLoansDigitalLoans #กลุ่มทุนคนรุ่นใหม่ #รับขายฝากที่ดิน #การไถ่ถอนขายฝากที่ดิน #ธุรกรรมขายฝากที่ดิน #ดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน #ข้อควรรู้ในการขายฝากที่ดิน

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้