นักลงทุน

Luxe Loans เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในการลงทุน

 

Luxe Loans  ก่อตั้งโดยนักลงทุนและนักบริหารรุ่นใหม่

 

   ที่สนใจการลงทุนทางเลือกที่มั่นคงและความเสี่ยงต่ำ โดยได้เริ่มเรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่ปี 2013

 

  เริ่มจากรับขายฝากที่ดินแปลงใหญ่ จนถึงปัจจุบัน ที่สามารถรับได้ทั้งจำนองและขายฝาก บ้าน คอนโด ที่ดิน และโรงแรม

 

   โดยจุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงกว่าการลงทุนประเภทอื่น

 

   โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์ที่แม่นยำ

 

  กำหนดวงเงินที่ยุติธรรม และเป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ

 

 

 

  การเงินและการลงทุน

 

   ได้กำหนดนโยบายการลงทุนดังนี้

 

   การรับจำนอง วงเงินไปไม่เกิน 5 ล้านต่อทรัพย์

 

   การรับขายฝากบ้าน วงเงินไม่เกิน 5 ล้านต่อหลัง  การรับขายฝากคอนโด วงเงินไม่เกิน 30  ล้านต่อยูนิต และการรับขายฝากที่ดินวงเงินไม่เกิน 300 ล้านต่อแปลง

 

 

 

  การบริหารความเสี่ยง

 

   การจำนอง ให้วงเงินไม่เกิน 30% ของมูลค่าทางตลาด การขายฝาก ให้วงเงินไม่เกิน 70% ของมูลค่าทางการตลาด

 

 

 การบริหารธุรกิจ

 

    เน้นที่ผลตอบแทนและดอกเบี้ย ไกล่เกลี่ยง่าย รับเงินไว เงื่อนไขและสัญญาต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

 

  การรักษาความลับทั้งข้อมูลเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ

 

 

เราลักษ์ Luxe Loans มุ่งหวังจะเติบโตในธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง และต้องการเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าคิดถึงและไว้ใจ

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้