ปัจจุบัุนมีผู้ใช้บริการจำนองขายฝากมากขึ้น ด้วยเหตุของการได้รับเงินที่รวดเร็วและเอกสารขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และมีคำถามว่าการจำนองขายฝากบุคคลต่างจากการจำนองกับบริษัทยังไง แน่นอนว่าการทำจำนองขายฝากกับบริษัทย่อมเชื่อถือได้มากกว่า

กรณีทำสัญญากับบริษัท

1 บริษัทมีเงินพร้อมลงทุนมากกว่าและถุกกฎหมาย

ในการจดทะเบียนบริษัท ต้องระบุจำนวนเงินในการลงทุน และมีการส่งรายรับจ่ายกับสรรพากรทุกเดือน

2 บริษัทมีที่ตั้งแน่นอน สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ ไม่มีปัญหาในการไถ่ถอน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในเวลาทำการปกติ

3 บริษัทมีความชัดเจนในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนคือดอกเบี้ย

กรณีจำนอง ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี กรณีขายฝากผลตอบแทนไม่เกิน 15% ต่อปี

การเขียนสัญญาจำนอง บริษัทจะเขียนในวงเงินที่กู้ยืมจริงและระบุดอกเบี้ยจริงในสัญญา

การเขียนสัญญาขายฝาก บริษัทจะเขียนวงเงินต้น(เงินที่กู้ยืมจริง) และผลตอบแทน(ส่วนต่าง) ในสัญญา

4 บริษัทมีเงื่อนไขชัดเจน ไม่ซิกแซก

เงื่อนไขค่าดำเนินการ บริษัทอยู่ที่ 3-5 % ไม่มีค่าดูทรัพย์ ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายจิปาถะ

5 เอกสารและข้อมูลของผู้ใช้บริการพิจารณาและจบที่บริษัทเท่านั้น

ไม่มีการส่งเอกสารหรือข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ 3 4 5 เพื่อขอวงเงิน

6 ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7 ระยะเวลาดำเนินการสั้น เนื่องจากมีทีมประเมินทรัพย์และทีมดำเนินการที่กรมที่ดิน

สามารถประเมินและสรุปวงเงินให้คุณลูกค้าและกำหนดวันเวลาเพื่อทำสัญญาได้เลย

 

 

 

 

 

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้