ขั้นตอนกระชับ รับเงินได้ไว กับบริการ จำนอง-ขายฝาก บ้าน คอนโด ที่ดิน โดย Luxe Loans กลุ่มทุนคนรุ่นใหม่

ดอกเบี้ย/ผลตอบแทน 1.25% ใช้สัญญาที่ออกโดยกรมที่ดินเท่านั้น

ลงวงเงินกู้ยืมตามจริง สามารถต่อสัญญาได้จริง และไถ่ถอนได้จริง

บริการไวด้วยระบบประเมินทรัพย์ที่ทันสมัย เน้นออนไลน์เพื่อลดต้นทุนค่าบริการสำหรับคุณลูกค้า และการประเมินที่แม่นยำและผลลัพท์ที่เที่ยงตรง

การทำจำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน ใช้เวลาประเมินเพียง 3 ชั่วโมงหลังได้ข้อมูลครบถ้วน

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการประเมินวงเงินคือ

1 รูปถ่ายหน้าโฉนด และ หลังโฉนด ชัดๆ

2 รูปถ่ายบ้าน(กรณีจำนองบ้าน) ทั้งภายนอกและภายในตัวบ้าน

รูปถ่ายภายในห้อง(กรณีจำนองคอนโด)

รูปถ่ายสภาพที่ดิน(กรณีจำนองที่ดิน)

3 วงเงินที่ต้องการ

4 ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

พร้อมพิจารณาและแจ้งวงเงินใน 3 ชั่วโมง ( เวลาทำการ 9.30 – 16.30) หลังเวลาทำการอาจทราบผลวันรุ่งขึ้น กรณีเร่งด่วนทราบมาส่งเอกสารให้ครบเพื่อพิจารณาวงเงินและรับเงินวันรุ่งขึ้นได้

 

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้